Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzděláváníÚplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších dodatků je stanovena pro školní rok 2022/2023:

  • pro děti s celodenním pobytem ve výši 460, - Kč
  • pro děti s polodenním pobytem ve výši 240, - Kč
  • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (vyhláška č. 14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 280/2016 Sb.)
  • pro dítě, které se v souladu s § 34, odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol ve výši 300, - Kč.
  • Úplatu za předškolní vzdělávání můžete hotově uhradit v kanceláři mateřské školy v hodinách určených pro styk s veřejností nebo zasílat na účet mateřské školy po předchozím písemném souhlasu s užíváním soukromého čísla účtu.
  • Číslo účtu pro zasílání úplaty za předškolní vzdělávání: 181 196 654 /0300. Zpráva pro příjemce: školné/školní rok, případně měsíc úplaty

Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodů péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a doloží tuto skutečnost.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.